Hoppa till innehåll

Här presenteras Kpedias fasta program för utveckling av chefer och ledare.
Avsikten med programmen är att följa en genomtänkt och välplanerad linje, byggd på erfarenhet,
något fast att navigera utifrån i varje individuell process.
Förutom den tematiska planen innebär det ett tydligt och avgränsat uppdrag med tydliga mål och fast pris.

Kalibrera din kompass.
Förenkla resan.

Chefsprogrammet

– för dig som har höga ambitioner med din professionell chefs- eller ledarskapsbefattning, och som söker ett kvalitativt och evidentbaserat program med fokus på styrkebaserad utveckling av personligt ledarskap, för att nå resultat och uppsatta mål.


Mer om Chefsprogrammet

Styrkeprogrammet

– för dig som inser att dina styrkor bör tas tillvara för bästa möjliga utveckling.
Strength Profile mäter och ger insikt om personliga förutsättningar och styrkor, programmet hjälper dig att vässa redskap och handlingsplaner.


Mer om Styrkeprogrammet

Specialdesignat program

– Kpedia kan också erbjuda support som är avpassad för de specifika behov och önskemål ni har. Det innebär att vi bygger ett program som svarar mot era utmaningar. Står du inför förändringar? Innebär din roll och ansvar specifika krav som du har att lever upp till?


Mer om Desigande program

Kalibrera din kompass.
Förenkla resan.