Hoppa till innehåll
Seminarium

Tillsammansskapande

Syftet med att arbeta i seminarieform kan vara;

att samla alla deltagare som  följer ett program och så 
komplettera den individuella processen.

att få ut, lyfta och bearbeta samma budskap eller
frågeställning till hela gruppen samtidigt.

att det i den gemensamma bearbetningen finns stora vinster,
nya insikter och delaktighet.

att stärka gruppens gemensamma historia och
utveckla interaktiviteten.

Ämnen som:

Mål – förstå, sätta, styra med.

Att leda är att motivera.

Styrkebaserat arbete.

Värdebaserat utvecklingsarbete.

Ledarskap och grupprocess.

Hur vi lära oss – hur vi bygger rutin.

Styrkeprogram i grupp

Styrkeprogrammet lämpar sig mycket väl att genomföra tillsammans i ledningsgruppen. Tydligt fokus, snabba resultat och avgränsad tidsperiod.

Se PDF-presentation.

Led gruppen