Hoppa till innehåll

Kpedia AB ägnar sig uteslutande åt de stora frågor som handlar om människors lärande, förändringspotential, utveckling och ledarskap.

Kpedia erbjuder kvalificerad konsultation, handledning och träning av chefer och ledare i att lyckas bättre och göra verklighet av ambitioner och teorier. Utmaningarna finns i olika skeden, positioner och typer av organisationer. 

Kpedia saluför inga snabba svar eller färdiga metoder.
Däremot erbjuds hjälp till ansvarfull reflektion för att få syn på 
beteendemönster och stöd i att sätta och förverkliga handlingsplaner
för förändrade beteenden. 
Ledarskap sitter i hög grad i kroppen – i vanor, beteendemönster,
men i vilken utsträckning är dessa vanor medvetet satta för att
nå mesta möjliga mål? 

Styrkebaserad utveckling

Centralt är också att arbeta styrkebaserat, vilket bland
annat innebär att bli mer medveten om, utveckla och nyttja 
starka sidor.

Syftet är att få människor i lednings- eller nyckelpositioner
att utvecklas och växa i respektive roller och på så sätt bidra
till att medarbetare i hela organisationen får chans att
tillvarata hela sin kompetens och potential.

Kostnadsfri coaching

Kpedia är engagerad i
Wake me up.
Är du mellan 16-22 år får du kostnadsfri coachning genom att boka tid för videosamtal i vår app.
Vi tror på att coacha och stötta ungdomar och unga vuxna inför kommande utmaningar på ett tidigt stadie i en naturlig miljö.

Ladda ner appen ”Wake Me Up”
via Google Play eller App Store.

Niklas Josefsson


Hela mitt yrkesverksamma liv har jag varit engagerad i lednings- och organisationsutveckling och pedagogiska frågor. Allt som hör ihop med gruppdynamik, ledarskap och besluts-processer och när människor interagerar har alltid väckt mitt engagemang.
Jag har examina i pedagogik och teologi, vilket avslöjar mitt stora intresse för fältet som kombinerar dessa två.
Jag har kompletterat mina formella kvalifikationer med certifiering som managementkonsult och HR-studier och jag drivs av att fortsätta hålla mig uppdaterad.
Utbildad vid Stockholms universitet, Umeå universitet, Ersta & Sköndal Högskola och Executive Management Institute samt Ackrediterad av Langley Institute, Melbourne.

Kpedia samarbetar med
Langley Institute och Cappfitity, ledande, globala konsultföretag  med fokus på utveckling och förändring för individ och organisation. 

Langley
Cappfility

Några av mina hjältar
Varje människa är unik och gör skillnad,
men vissa lämnar efter sig
outplånliga avtryck, som;…

Ruth Bader Ginsburg
Nelson Mandela
Evita Perón
Martin Luther King
Denis Mukwege
Golda Meir
Dag Hammarskjöld
Malala Yousafzai
Kofi Annan
Madeleine Albright
Russell Means
Michail Gorbatjov
Claudette Colvin
Joshua Wong
Mahatma Gandhi
M.fl…

Romanska bågar
Inne i den väldiga romanska kyrkan
trängdes turisterna i halvmörkret.
Valv gapade bakom valv

och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:
”Skäms inte för att du är människa,

var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är

som det skall.”
Jag var blind av tårar och föstes ut

på den solsjudande piazzan
tillsammans med Mr och Mrs Jones,
Herr Tanaka och Signora Sabatini,
och inne i dem alla öppnade sig

valv bakom valv oändligt.

T. Tranströmmer