Hoppa till innehåll

Styrkeprogrammet

Styrkebaserad utveckling är vad det låter som; att basera utvecklingen på styrkor. Vi är olika som individer, olika talanger, erfarenheter och har dessutom helt olika krav på oss när det gäller vad vi ska prestera. 
Utveckla ledarskap är inte i första hand metoder. Det är snarare att förfina användandet av sina egna egenskaper.

Ledarskap är att hitta sina styrkor
och vila i dem

Om vi har begåvats med lätthet att tillägna oss vissa färdigheter, vore det slöseri med möjligheter och resurser att inte förvalta och utveckla dem. Första steget i den resan är att bättre känna till sina styrkor. 

Programmet består av ett komplett paket med individuell coachning kopplat till personligt styrketest, för att konkret sätta styrkebaserad utveckling i verket. 

3 x 1,5 timmes coachning

Strengths Profile Expert-test (Se info här)

Personlig profilanalys.

Löpande support under hela processen.

Riktpris: 20.500 kr (ex. moms).

Styrkeprogrammet löper över ca 3 månader.
En utförlig presentation av styrkebaserat arbete kopplas samman med aktuell situation och utmaningar. Syfte, mål och handlingsplan sätts.

Ett nätbaserat Strengths Profile Expert-test genomförs och profilen ligger sedan till grund för programmets fortsatta process.
En central del är att identifiera, utveckla och dra nytta av dina starkaste egenskaper och områden, och ta fram strategier för att hantera de uppgifter som ligger utanför det fältet.

Supporten innebär att du har ett personligt bollplank
när helst du behöver. Se PDF-presentation.

Styrkeprogram i grupp
Det ger stort genomslag att genomföra styrkeprogrammet tillsammans i ledningsgruppen.
Se PDF-presentation.

Se vidare om Strengths Profile tool

Från och med 2019 finns världsledande Strenghts Profile på den svenska marknaden i och genom Kpedia.
Ett världsledande, webbaserat verktyg som öppnar helt nya möjligheter att bedöma, utveckla och nyttja talang hos människor. 
 
Strengths Profile ger dig din unika profil av 60 centrala styrkor i förhållande till tre dimensioner: 

Utförande – Hur skicklig du är i användandet.

Energi – I vilken grad du alstrar eller förbrukar energi. 

Användning – Hur ofta du använder dig av styrkan.