Hoppa till innehåll

Kpedia erbjuder kvalificerad utveckling av chefer och ledare.
Program, konsultation, handledning och träning i att
lyckas bättre och göra verklighet av ambition och teorier.

Hållbart ledarskap
– att nå bättre resultat
utan att köra slut på dig själv
eller dina medarbetare.

Ingång till program

Individuella och designade
Chefs- och styrkeprogram 
samt unikt utformade program.

Ingång till seminarium

Grupputveckling, fristående,
i serie eller som samlande komplement i program.

Ingång till handledning

Handledning och samtalsstöd
för ledare i utmaning, 
utveckling och förändring.

Port3

In genom portalen.
Här finns ingångar och länkar till alla aktuella program.

Hur, vad och varför?

Ledare har det alltid funnits. Människor som kliver fram i skarpa lägen, som har det där extra, som ser vägen framåt.
Det händer också att man plötsligt står där och har fått rollen,
kanske inte helt planerat, men någon annan såg och utmanade…

Hur som helst;
Kan du se någon enskild åtgärd inom räckhåll, något ändrat beteende från din sida som skulle få dig att känna dig mer nöjd?
Vet du var du hämtar kraft?

Inga snabba svar
Kpedia saluför inga snabba svar eller färdiga metoder. Däremot erbjuds ansvarfull reflektion för att få syn på beteendemönster, stöd i att sätta och förverkliga handlingsplaner för förändrade beteenden. 
Ledarskap sitter i hög grad i kroppen, i vanor, beteendemönster, men i vilken utstreckning är dessa vanor medvetet satta för att nå mesta möjliga mål? 

Styrkebaserat
Centralt är också att arbeta styrkebaserat, vilket bland annat innebär att bli mer medveten om, utveckla och nyttja starka sidor. Inte bara mer, utan framför allt att förfina starka förmågor.

Syfte
Syftet är att få människor i lednings- eller nyckelpositioner att utvecklas och växa i respektive roller, och så bidra till att individer
tar tillvara hela sin kompetens och potential.

Kontakta Kpedia
+46 739 624355
ledarsupporten@kpedia.se


Mer om
Kpedias utgångspunkter och värderingar finns att se på Idéplattformen – Om Kpedia

  • Nya perspektiv
  • Tänja
  • Filosof
  • Vägval
  • Målfokus
  • Balans
Niklas Josefsson, Kpedias ägare och VD

Lyft luren för ett samtal, eller maila!

+46 739 624355
ledarsupporten@kpedia.se

All that we offer can be provided in English. Don’t hesitate. Call!
Todo lo que ofrecemos puede ser proporcionado en español.
¡No lo dudes, llama!