Hoppa till innehåll

Chefsprogrammet

Chefsprogrammet vänder sig till dig som har höga ambitioner med din professionella chefs- eller ledarskapsbefattning, och som söker ett individanpassat program med fokus på utveckling av personligt ledarskap, för att nå resultat och uppsatta mål. 

Ledarskap är att sätta mål
och skapa vägar

Programmet består av:

6 individuella konsultationsmöten á 1,5 timme.

5 temaområden med alternativa fokusområden.

Modeller, tester, övningar och handlingsplaner.

Strength Profile-analys.

Träning på nya metoder och beteenden i den egna organisationen. 

Löpande support under hela processen.

Riktpris: 36.500 kr (ex. moms).

Chefsprogrammet löper över ca 6 månader.
Mål läggs upp i samråd och följs upp kontinuerligt, men också övergripande för hela processen.
Individuella övergripande mål samordnas med organisationens mål och programmets temaområden skapar riktning och metodik i processen.

Varje temaområde presenteras i text och video online, som du i lugn och ro kan ta del av.
Inför konsultationsmötet väljer vi i samråd ut ett eller ett par fokusfrågor ur aktuellt temaområde, beroende på situation och behov. 

Styrkebaserat ledarskap

En central del är att identifiera, utveckla och dra nytta av dina starkaste egenskaper och områden, och ta fram strategier för att hantera de uppgifter som ligger utanför det fältet. Här använder vi oss av Strengths Profile tool från Cappfinity.

Mer om Strengths Profile tool här.

Varje möte syftar till att reflektera, koppla teorier och modeller till dina konkreta utmaningar, ge redskap och sätta handlingsplan för förändring.

Supporten innebär att du har ett personligt bollplank när helst du behöver. Mellan mötena tränar du på det vi har kommit överens om, i din organisation. Och du kan förvänta dig tydliga resultat.

Individuellt chefsprogram
Samlad presentation av chefsprogrammet i PDF-format:

Chefsprogram i grupp
Stort genomslag att genomföra chefsprogrammet i ledningsgruppen. Det individuella programmet kompletteras då med gemensamma seminarium.

Anmäl intresse – begär offert

Temaområden

Ledarskapets förutsättningar
Uppdrag, krav och förväntningar.
Ledarskapets varumärke.
Värdera och nyttja rollen.

Styrkebaserad utveckling
Personlig styrkeprofil.
Planera för utveckling. 
Självkännedom.

Mål och motivation
Mål definitioner.
Att leda är att motivera.
Tid, struktur, rutin och vanor.

Talent management
Förvalta medarbetares potential.
Att bygga och leda grupp.
Utveckla, utmana och delegera.

Utvecklings- och förändringsprocess
Leda förändring.
Beslutsprocesser.
Strategiska kontaktnätverk.

Kompletterande information om
innehåll i de 5 temaområdena.
Ladda ner.