Hoppa till innehåll

Uncategorized

Effektfullt av Simon Elvnäs

Att vara effektiv handlar om att få saker gjorda, men att vara effektfull handlar om att göra dem på rätt sätt. 

Kolibri

En kolibri gör 80 vingslag på en sekund, en svala gör bara fem, så vem är bäst på att flyga?

Ledarskap handlar om två saker; påverkan och process. 
Påverkan innebär att något får oss att göra det vi gör. 

Process syftar på att det är något som sker löpande och med systematik. Sammantaget betyder det att ledarskap är att systematiskt påverka andra.

psykologen Aubrey Daniels modell, som säger att vi i arbetslivet påverkas av tre faktorer; det egna arbetsutförandet och vad det ger oss, kolleger och slutligen ledare. För att ledaren ska påverka måste den vara tungt vägande gentemot de andra faktorerna.

Läs mer »Effektfullt av Simon Elvnäs