Hoppa till innehåll

Pedagogisk utveckling

Språk är människans främsta redskap för att kommunicera, förstå och fungera med andra, och det personliga modersmålet är nyckeln till ett fungerande språk. I form av seminarier, föreläsningsserier och workshops erbjuder Kpedia fortbildning för ämneslärare liksom handledning till ledningsfunktioner inom grundskolans modersmålsverksamheter.

Lgr11 har nu blivit Lgr22 och det finns all anledning att satsa på fortbildning kring ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Formen anpassat till innehåll och behov, hel- eller halvdagsseminarium, som kan genomföras på plats eller som webbinarium.

Pedagogik är att bereda jorden, så och ge näring
och se hur kunskap växer.

Fortbildning för modersmålslärare

Behöver ni hjälp med att koppla ihop uppdragen i Lgr22 och kommentarmaterial med den pedagogiska verkligheten? Vad innebär revideringen av kursplanen? Fokus på betyg och bedömning.

Kpedia erbjuder föreläsning och handledning i kursplanen kopplat till praktiska och tydliga koncept och mallar för modersmålslärare, att gå från Lgr22 till egna pedagogiska planeringar.
Syftet är att inte köra fast i ytterligare administration, men att bli tydligare, bättre strukturerad och med en starkare förankring i styrdokumenten.
Alla deltagare får givetvis full tillgång till all dokumentation och material.
Är detta intressant – hör av er så snart som möjligt för resonemang om upplägg, innehåll, referenser och offert.
Kpedia arbetar alltid kundanpassat, därför är det viktigt att få lyssna in era förutsättningar och behov.
T.o.m december 2022 är riktpris för heldagsseminarium 17.500:- ex moms, 10.000:- för halvdag.

Läroplan, kursplan och pedagogisk planering

Seminarium med kombination av föreläsningar, övningar och gruppsamtal, för förståelse av
kursplanen, kopplat till praktiska och tydliga koncept och mallar.
Ett starkt fokus på betygskriterier, kunskap och bedömning, för professionalisering och större likvärdighet.
Syftet är att varje lärare ska bli tydligare, bättre strukturerad och med en starkare förankring
i styrdokumenten samt att säkerställa förutsättningarna för gott samarbetet med övriga undervisande lärare och hemmet. 

Värdegrund, demokratiuppdrag och värdepedagogik
i mångkulturella miljöer.

Läroplanen ger uppdrag att undervisa och fostra i demokratisk anda, men vad
menas med begreppen och hur ska uppdraget förstås och förverkligas?
I seminarieform definieras begrepp som värdegrund, livsåskådning,
förhållningssätt, demokrati mm. som leder till en hållbar värdepedagogik.
Vi prövar också modeller för värderings- och demokratiövningar, liksom att träna
och förändra förhållningssätt.

Anmäl intresse – begär offert

LGR 22 –
Moment som är aktuella;

 • Översikt av förändringar i texten; struktur, innehåll, fokus och avsikter.
 • Närläsning av ämnets syfte, centrala innehåll
  och betygskriterier. 
 • Motivationens ABC.
 • Progression, långsiktig plan.
 • Formativ och summativ bedömning.
 • Betyg och bedömningsarbete.
 • Pedagogisk planering inkl. mallar.

Värdegrund –
Moment som är aktuella;

 • Närläsning av uppdragsbeskrivningen
 • Begreppsdefinitioner
 • Demokrati – skolpraktik och samhällsuppdrag
 • Värdepedagogik;
  Förmedla, Fostra, Förankra och Främja
 • Mål och metodik
 • Lärares yrkesetik
 • Likabehandlingsarbete